Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Αυτό είναι ένα πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαιδευτικό μάθημα για διευθυντές σχολείων σχετικά με το πώς να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία τους.

Υποστηρικτικό υλικό

Για τις πρακτικές ασκήσεις των ενοτήτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο υλικό: