Курс на обучение

Това е курс за обучение лице в лице за училищни ръководители за това как да разработят стратегии за дигитална трансформация в своите училища.

Поддържащ материал

За практическите упражнения на модулите можете да използвате следния материал: