Το έργο

About

Επισκόπηση

Το έργο DigiLEAD ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη ανάγκη που προέκυψε λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία επηρέασε όλες τις πτυχές της ζωής μας και ειδικά τη σχολική εκπαίδευση: την αναβάθμιση των δεξιοτήτων της σχολικής διοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ψηφιακές στρατηγικές στα σχολεία.

Οι διευθυντές των σχολείων χρειάζονται εκπαίδευση, ώστε να κατανοήσουν τις πολυπλοκότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού και επιπλέον υποστήριξη για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο των ιδίων, όσο και των μαθητών.

About

Σκοπός και στόχοι:

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων της σχολικής διοίκησης, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.

Συγκεκριμένοι στόχοι:

  • Να υποστηρίξει τη σχολική διοίκηση και το προσωπικό, ώστε να αναπτύξουν μια ψηφιακή στρατηγική και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
  • Να αναπτύξει την ικανότητα της σχολικής διοίκησης να αξιοποιεί δωρεάν ψηφιακά εργαλεία και πόρους με σκοπό τη βελτίωση της σχολικής μονάδας.
  • Να αναπτύξει μια πρακτική εργαλειοθήκη, προσαρμοσμένη στο πλαίσιο DigCompEdu, με πρακτικές λεπτομερείς οδηγίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της σχετικής στρατηγικής.
  • Να βοηθήσει τις σχολικές μονάδες να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία SELFIE και TET-SAT για την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακής στρατηγικής.
About

Μεθοδολογία

Η κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει μια συλλογή μαθησιακών πόρων και δραστηριοτήτων, εστιάζοντας σε στρατηγικές δεξιότητες και εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ψηφιακής πολιτικής από τους διευθυντές των σχολείων, εμπλέκοντας στη διαδικασία το προσωπικό των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους σχεδιαστές μάθησης και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Αποτελέσματα

DigiLEAD_output-01

Εργαλειοθήκη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη σχολική διοίκηση

DigiLEAD_output-01

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη σχολική διοίκηση για την ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού

DigiLEAD_output-01

Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά

DigiLEAD_output-01

Συλλογή μελετών περίπτωσης και προτάσεων πολιτικής

Εταίροι

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ITD)
ITD

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ITD) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, που ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών και τεχνολογικών ιδεών και συστημάτων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός ψηφιακά ενισχυμένου οικοσυστήματος καινοτομίας και την ενδυνάμωσή του. Το ITD ιδρύθηκε ως παρακλάδι του Κέντρου IST του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Στόχος του ITD είναι η υποστήριξη εθνικών και διεθνών κυβερνητικών, μη κυβερνητικών και βιομηχανικών οργανισμών για την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

CARDET
CARDET

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, προηγμένη έρευνα και ενδυναμωμένους ανθρώπους.

Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET είναι πιστοποιημένο από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για την ποιότητα, την έρευνα και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Το Κέντρο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ψηφιακή μάθηση, τα εικονικά σχολεία και τη διαδικτυακή εκπαίδευση, έχει αναπτύξει και υλοποιήσει προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης και έχει διεξάγει αξιολογήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας σε όλο τον κόσμο.

KMOΠ
kmop

Το KMOΠ ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ανθρώπων μέσω της παροχής άμεσων κοινωνικών υπηρεσιών και της υλοποίησης κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία. Δραστηριοποιείται σήμερα σε 7 χώρες και λειτουργεί μόνιμα γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Βρυξέλλες και τα Σκόπια. Ο οργανισμός στοχεύει να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από εμπεριστατωμένη έρευνα και τον σχεδιασμό καινοτόμων παρεμβάσεων, που ανταποκρίνονται σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, διαφωτίζουν τον δημόσιο διάλογο και ενισχύουν τη διαμόρφωση πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το KMOΠ έχει ως αποστολή του να συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και να ηγείται πρωτοβουλιών που προάγουν την ατομική ευημερία, εξαλείφουν τα τρωτά σημεία και προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε ενεργά τα άτομα και τις κοινότητες παρέχοντας άμεσες κοινωνικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα, προσφέροντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εστιάζοντας στην έρευνα και τον σχεδιασμό πολιτικής με βάση την εκτεταμένη εμπειρία μας στον τομέα.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ Αττικής)
PDE

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ Αττικής) είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία περίπου 3.500 σχολείων, 55.000 εκπαιδευτικών και 500.000 μαθητών στην περιφέρεια Αττικής. Συνεργάζεται με 14 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 13 Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, 6 Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 4 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 20 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων και μεταναστών μαθητών.

Η ΠΔΕ Αττικής εργάζεται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ολόπλευρης σχολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην πράξη υπό τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης με σεβασμό στην ατομικότητα. Πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές για διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, ένταξη των μη προνομιούχων μαθητών, παιδαγωγικές και τεχνολογική υποστήριξη στα σχολεία και τους αρμόδιους φορείς, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών, δραστηριότητες διαδικτυακής κατάρτισης για σχολεία και διαδικτυακή υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς.

Δήμος Λουσάδας
lousada

Ο Δήμος της Λουσάδας είναι ένας θεσμός της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Σκοπός του είναι η επιδίωξη των συμφερόντων του πληθυσμού στον εδαφικό χώρο του Συμβουλίου της Λουζάδας. Αποστολή του Δήμου είναι να καθορίζει κατευθυντήριες στρατηγικές και να εκτελεί τις δημοτικές πολιτικές που προκύπτουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μέσω μέτρων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς του, προάγοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών του και εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιοτικών υπηρεσιών.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
unic

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου με πάνω από 14 χιλιάδες φοιτητές, περίπου 300 καθηγητές πλήρους απασχόλησης και 700 μερικής απασχόλησης και προσφέρει μια ποικιλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές επιστήμες, την πληροφορική, τη μηχανική, τις επιχειρήσεις, τις επικοινωνίες και τα πολυμέσα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 11000 εγγεγραμμένους φοιτητές και περίπου το 28% του φοιτητικού πληθυσμού του είναι μη Κύπριοι, γεγονός που το καθιστά ένα πολυπολιτισμικό ίδρυμα, όπου η διαφορετικότητα και ο πλουραλισμός εκτιμώνται. Διαθέτουμε ισχυρή τεχνογνωσία στην ειδική εκπαίδευση, την εκπαιδευτική ψυχολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μάθηση με βάση την τεχνολογία, την επιστημονική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, τη βελτίωση των σχολείων, την κοινωνική ένταξη, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τις ΤΠΕ, την ηλεκτρονική μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη συνεργατική έρευνα, την έρευνα και την αξιολόγηση.

ESHA
esha

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολείων είναι μια επαγγελματική οργάνωση για τους Ευρωπαίους διευθυντές σχολείων. Τα μέλη της ESHA είναι εθνικές οργανώσεις διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων στο πλαίσιο της (προ)πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες (τόσο της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ) εκπροσωπούνται στην ESHA από μία ή περισσότερες οργανώσεις. Η ESHA είναι μια διεθνής κοινότητα στην οποία ανταλλάσσονται εμπειρίες, οράματα και απόψεις μεταξύ των μελών και στην οποία γεννιούνται νέες ιδέες. Η ESHA συνδέει διευθυντές σχολείων, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής με συλλογικό στόχο να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να βελτιώσουν την εκπαίδευση.