Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο του DigCompEdu. Απευθύνεται στη σχολική ηγεσία και παρέχει οδηγίες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής της σχετικής στρατηγικής.