Προτάσεις πολιτικής

– Υπό ανάπτυξη –

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει μια συλλογή διδαγμάτων, καλών παραδειγμάτων, περιπτωσιολογικών μελετών, πρακτικών και συστάσεων πολιτικής.