Υποστηρίζοντας τη Σχολική Διοίκηση για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το έργο

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων της σχολικής διοίκησης, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.

Aims
Σκοπός και στόχοι
Outputs_DigiLEAD_ICONS-07
Μεθοδολογία
Outputs_DigiLEAD_ICONS-06
Αποτελέσματα

eLEARNING

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία, όπου θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλο το υλικό.

e-learning-digilead