Υποστηρίζοντας τη Σχολική Διοίκηση για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το έργο

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων της σχολικής διοίκησης, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.

Aims
Σκοπός και στόχοι
Outputs_DigiLEAD_ICONS-07
Μεθοδολογία
Outputs_DigiLEAD_ICONS-06
Αποτελέσματα

eLEARNING

Η κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει μια συλλογή μαθησιακών πόρων και δραστηριοτήτων, εστιάζοντας σε στρατηγικές δεξιότητες και εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ψηφιακής πολιτικής από τους διευθυντές των σχολείων, εμπλέκοντας στη διαδικασία το προσωπικό των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους σχεδιαστές μάθησης και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

e-learning-digilead