Инструментариум

Консорциумът ще разработи набор от инструменти за стратегията за цифрова трансформация за училищни ръководители, съобразени с рамката DigCompEdu, който ще съдържа насоки и образователни материали.