Подпомагане на ръководителите на училища за изграждане на стратегия за дигитална трансформация

За проекта

Поради въздействието на пандемията Ковид-19 върху всички аспекти на живота и особено върху училищното образование, този проект е насочен към една много специфична нужда: да се повиши компетентността на училищните ръководни екипи за разработване и прилагане на дигитални стратегии в училищата.

Aims
Цели и задачи
Outputs_DigiLEAD_ICONS-07
Методология
Outputs_DigiLEAD_ICONS-06
Резултати

Електронно обучение

Консорциумът ще разработи платформа за електронно обучение с мобилно приложение за водещи технологии, където ще има достъп до всички материали.

e-learning-digilead