Препоръки за политики

Ще бъде изготвен доклад, в който ще бъдат събрани добри примери, казуси, практики и препоръки за политики.