Over het project

About

Overzicht

Met de Covid-19-pandemie die een impact heeft op alle aspecten van het leven en in het bijzonder op het schoolonderwijs, komt dit project tegemoet aan een zeer specifieke behoefte: de competenties van schoolleiders bijscholen om digitale strategieën op hun scholen te ontwikkelen en te implementeren.
Er is een sterke behoefte om schoolleiders op te leiden om de complexiteit van digitale transformatie te begrijpen, en tegelijkertijd leraren en leerlingen extra ondersteuning te bieden om hun digitale vaardigheden en competenties te verbeteren.

About

Doel & doelstellingen

Het project heeft tot doel de competenties van de schoolleiders te verbeteren om strategieën voor digitale transformatie te (kunnen) ontwikkelen en om de leraren en studenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden en competenties.

Specifieke doelstellingen:

  • Ondersteunen van schoolleiders en onderwijspersoneel bij het ontwikkelen van een digitale strategie en hun digitale vaardigheden.
  • Ontwikkelen van de competenties van school leiderschapsteams om gebruik te maken van vrij beschikbare digitale tools en bronnen voor schoolverbetering.
  • Ontwikkelen van een praktische toolkit, in lijn met de DigCompEdu, met praktische, stapsgewijze handleidingen voor het ontwerpen en implementeren van een strategie.
  • Scholen helpen om de SELFIE- en TET-SAT-tools aan te passen en te gebruiken om de ontwikkeling van digitale strategieën te ondersteunen.
About

Methodologie

Het project consortium heeft een compendium van leermiddelen en activiteiten ontwikkeld, gericht op strategische vaardigheden en hulpmiddelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een digitaal beleid dat door schoolleiders kan worden ingezet, waarbij schoolpersoneel, leerkrachten, onderwijsontwerpers en onderwijstechnologen bij het proces worden betrokken.

Resultaten

DigiLEAD_output-01

Digitale Transformatie Strategie Toolkit voor schoolleiders

DigiLEAD_output-01

Trainingscursus voor schoolleiders over het ontwikkelen van strategieën voor digitale transformatie

DigiLEAD_output-01

eLearning-platform met mobiele app over leiding geven met technologie

DigiLEAD_output-01

Verzameling van casestudies en beleidsaanbevelingen

Partners

Instituut voor Technologie en Ontwikkeling (ITD)
ITD

Het Institute of Technology and Development (ITD) is een non-profit, non-gouvernementele organisatie die zich toelegt op het doen van toegepast onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve zakelijke en technologische ideeën en systemen. Dit ter ondersteuning van de ontwikkeling van een digitaal verbeterd innovatie-ecosysteem en de groei en empowerment ervan. ITD werd opgericht als een spin-off organisatie van het Centrum van IST, de Universiteit van Sofia. ITD heeft tot doel nationale en internationale gouvernementele, non-gouvernementele en industriële organisaties te ondersteunen bij het toepassen van beleid en strategieën met betrekking tot nieuwe technologieën.

CARDET
CARDET

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) is een onafhankelijke, non-profit, non-gouvernementele onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie gevestigd in Cyprus. Het is een van de toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentra in de Euro-mediterrane regio, met wereldwijde expertise op het gebied van projectontwerp en -implementatie, capaciteitsopbouw en e-learning. De missie van het centrum is om onderwijs voor de volgende generatie te inspireren. Om onderzoek, innovatie en ontwikkeling te bevorderen door middel van op feiten gebaseerde praktijken, geavanceerd onderzoek en goed toegeruste mensen. CARDET is onafhankelijk verbonden met universiteiten en instellingen van over de hele wereld, zoals de Universiteit van Nicosia en de International Council of Educational Media. CARDET is ISO 9001-gecertificeerd voor kwaliteit in management-, onderzoeks- en onderwijsdiensten. Het centrum heeft een jarenlange ervaring in digitaal leren, virtuele scholen en online onderwijs. Het heeft schoolonderwijs projecten ontwikkeld en geïmplementeerd en grootschalige evaluaties van onderwijsprogramma’s over de hele wereld uitgevoerd.

KMOP
kmop

KMOP, opgericht in 1977, is een van de oudste maatschappelijke organisaties in Griekenland, met een uitgebreide ervaring in het ondersteunen van mensen door leveren van directe sociale diensten en de implementatie van sociale initiatieven. In de afgelopen jaren heeft de organisatie een internationale reputatie opgebouwd, en is heden ten dage actief in 7 landen. Ze heeft permanente kantoren in Athene, Thessaloniki, Brussel en Skopje. De organisatie zet zich in om een positieve impact te hebben op de samenleving door middel van diepgaand onderzoek en het ontwerpen van innovatieve interventies die kritieke maatschappelijke vraagstukken aanpakken, het publieke debat verduidelijken en beleidsvorming verbeterd, zowel nationaal als internationaal. KMOP heeft als missie bij te dragen aan een effectief ontwerp van sociaal beleid en om initiatieven te leiden die het individuele welzijn bevorderen, kwetsbaarheden wegnemen en sociale rechtvaardigheid en duurzame groei bevorderen. KMOP ondersteunt actief individuen en gemeenschappen door directe sociale diensten te verlenen, innovatieve programma’s te implementeren, onderwijskansen te bieden en zich te concentreren op onderzoek en beleidsontwerp op basis van hun uitgebreide ervaring in het veld.

Regionaal Directoraat voor Primair en Voortgezet Onderwijs van Attica (RDPSEA)
PDE

De Regionale Directie voor Primair en Voortgezet Onderwijs van Attica (RDPSEA) is verantwoordelijk voor de coördinatie en supervisie van ongeveer 3.500 scholen, 55.000 docenten en 500.000 studenten in de regio Attica. Het werkt samen met 14 directoraten voor primair en secundair onderwijs, 13 centra voor onderwijs- en counselingondersteuning, zes regionale
Centra voor Onderwijsplanning, vier Centra voor Milieueducatie en twintig Onderwijscoördinatoren van Vluchtelingen en migrantenstudenten. RDPSEA werkt aan het creëren van een schoolbrede aanpak waarbij creativiteit en innovatie in de praktijk volgens de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid met respect voor individualiteit. Initiatieven omvatten onder meer innovatieve pedagogische praktijken voor verschillende curriculum onderdelen, inclusie van kansarmen, pedagogische- en ICT-ondersteuning voor scholen en relevante belanghebbenden, professionele ontwikkeling van leraren, versterking van de vaardigheden van leerlingen, online trainingsactiviteiten voor scholen en online ondersteuning voor leraren.

Gemeente Lousada
lousada

De gemeente Lousada is een instelling voor lokaal openbaar bestuur. Het heeft tot doel de belangen van de bevolking te behartigen in de territoriale ruimte van de gemeenteraad van Lousada. De missie van de gemeente is het definiëren van leidende strategieën en het uitvoeren van het daaruit voortvloeiende gemeentelijke beleid voor duurzame ontwikkeling van de gemeente, door bij te dragen aan het grotere concurrentievermogen van de gemeente, op lokaal, regionaal en nationaal niveau, door middel van maatregelen en programma’s op verschillende gebieden die onder hun bevoegdheid vallen, het bevorderen van de levenskwaliteit van haar burgers en het waarborgen van hoge kwaliteitsnormen.

Universiteit van Nicosia
unic

De Universiteit van Nicosia (UNIC) is de grootste universiteit van Cyprus met meer dan 14 duizend studenten, zo’n 300 fulltime docenten en 700 parttime in een verscheidenheid aan pre- en postdoctorale programma’s op het gebied van onderwijs, sociale wetenschappen, informatica, techniek, bedrijfskunde , communicatie en multimedia. Het heeft momenteel meer dan 11000 ingeschreven studenten en ongeveer 28% van de studentenpopulatie zijn niet-Cyprioten, wat het een multiculturele instelling maakt waar diversiteit en pluralisme worden gewaardeerd. We hebben een sterke expertise op het gebied van speciaal onderwijs, onderwijspsychologie, volwasseneneducatie, op technologie gebaseerd leren, wetenschappelijk onderwijs inclusief onderwijs, schoolverbetering, sociale inclusie, intercultureel onderwijs, lerarenontwikkeling, ICT, e-learning, afstandsonderwijs, gezamenlijk onderzoek, onderzoek en evaluatie.

ESHA
esha

ESHA, de European School Heads Association, is een professionele organisatie voor Europese (adjunct)directeuren. Leden van ESHA zijn landelijke organisaties voor schoolleiders/(adjunct) directeuren binnen het (pre-) basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Vrijwel alle Europese landen (zowel EU als niet-EU) zijn binnen ESHA vertegenwoordigd door één of meerdere organisaties. ESHA is een internationale gemeenschap waarin kennis, ervaringen, visies en opvattingen tussen leden worden uitgewisseld en waarin nieuwe ideeën worden geboren. ESHA verbindt schoolleiders, onderzoekers en beleidsmakers met het gezamenlijke doel om van elkaar te leren en het onderwijs te verbeteren.