Ενημερωτικό Δελτίο #2

Το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου είναι τώρα διαθέσιμο!